Lagu Daerah: Ridwan Sau - Teama'nilacci | IAN KONJO -->

Lagu Daerah: Ridwan Sau - Teama'nilacci

Lagu Daerah: Ridwan Sau - Teama'nilacci, Lagu Daerah, Ridwan Sau - Teama'nilacci, Lagu Makassar, Ian Konjo

warnahost.com
Bakutta sialle nyawa
Sikalalangngi pa'mai
Kissipa' iyo
Allah kissipa' iyo
Anjarreki pangngainta

Umbarang ikaupa bunga
Inakkepanne inakke tangkengna
A'jari kali
Allah a'jari kali
Panyangga-panyangga ritau maraeng

Teama' bella rikau andi
Teaja latassicini sayang
Allah kale'ba iya janjingku
Allah iya janjingku
Jammengpa-jammengpa kitassiakke

Teama' e lapanra pinruang
Sangnging nipa'risi mamo
Jarrama kodong
Allah jarrama kodong
Nilaccikang ya allah bayuangku

Jalan-Jalan
Home